U okviru projekta Primena koncepta energetske efikasnosti na zgradi GO Palilula izrađena su tehnoekonomska rešenja za energetsku sanaciju zgrade GO Palilula. Ovaj projekat sastojao se od dva ključna aspekta: 

1. Unapređenje energetskih svojstava zgrade;

2. Modernizacija unutrašnjeg sistema rasvete.

 

Projektni zadatak je ostvaren, nakon energetske sanacije predviđena su dva rešenja, u jednom je C razred i skok za 2 razreda a u drugom skok u B razred. Sa druge strane, predviđena rasveta odgovarala je razredu A+.