ASOR i Forum mladih, telo Evropskog pokreta, organizovali su interaktivnu panel diskusiju o upotrebi obnovljivih izvora energije u Srbiji, njenim potencijalima, prednostima i budućnosti, sa ciljem da podstaknu i mlade kao buduće donosioce odluka za promociju i podršku korišćenju obnovljivih izvora u većem obimu u Srbiji. Polazna osnova ASOR-a bila je da potencijali obnovljivih izvora u zemlji daleko nisu u potpunosti iskorišćeni, čak i više jer se ti resursi često smatraju nevažnim ili nebitnim. Otvoreni govor održali su prof. Dr Miroslav Kopecni iz ASOR-a i Ivana Markulić sa Foruma mladih.

Učesnici prvog panela „OIE - Trenutno stanje u Srbiji u perspektivi članstva u EU“ bili su:
- Maja Turković (ASOR),
- Gligo Vuković (menadžer projekta za transport i energetiku, Delegacija EU u Srbiji),
- Aleksandar Macura (savetnik u energetskom polju),
- Slobodan Cvetković (Ministarstvo poljoprivrede, Odeljenje za prirodne resurse i zaštitu životne sredine).

Učesnici drugog panela „Zelena ekonomija, mladi i OIE“ bili su:
- Marko Vujić, Fakultet političkih nauka
- Damjan Bogunović, Fondacija Heinrich Boll
- Predrag Paunović, generalni direktor Poduhvat doo, Niš

Konferencijska sala ASOR-a bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Tribini je prisustvovalo više od 80 ljudi.

Medijski partneri: Balkan Green Energy Nevs i Energetski portal Srbije.