Mobilizacija i uključivanje zainteresovanih strana u proces stvaranja održive energetske politike Srbije

U februaru 2018. godine, u partnerstvu sa Evropskom klimatskom fondacijom (ECF) ASOR je započeo sa...

WeBET

U martu 2018. godine ASOR se pridružio realizaciji projekta „Dijalog o tranziciji energije...

REPCONS

„Renewable energy policy consensus“ - REPCONS, je projekat finansiran od strane Evropske klimatske...

Obnovljivi izvori energije za energetski efikasniju budućnost

ASOR i Forum mladih, telo Evropskog pokreta, organizovali su interaktivnu panel diskusiju o...

Energetska modernizacija zgrade GO Zemun

Asocijacija za održivi razvoj uspešno je realizovala projekat "Energetska modernizacija zgrade GO...

Izrada investicionog plana - Izgradnja sušare uz korišćenje OIE (biomase)

Investicioni plan izrađen je u sklopu projekta "Dobijanje poljoprivrednih proizvoda veće vrednosti...