Osnivači i menadžment:

Borivoje Matić – Osnivač i direktor
Branislav Matić - Osnivač
Prof dr Miroslav Kopečni - Osnivač i Programski direktor
Vesna Maljević - Osnivač i Projektni menadžer

 

Stručni saradnici na projektima: 

Maja Turković
Prof dr Dušan Ignjatović
Prof dr Željko Đurisić
Prof dr Nikola Rajaković
Prof dr Stojan Jevtić
Prof dr Nedžad Rudonja
Prof dr Ivan Zlatanović
Dr Dragoljub Dakić
Dr Ljubisav Stamenić
Dr Branislava Lepotić Kovačević
MA Miroslav Vujnović