Vizija:
Vizija Asocijacije za održivi razvoj je da prostor Jugoistočne Evrope postane sinonim za energetski održiv, ekonomski snažan i ekološki odgovoran region u kojem svaki član zajednice daje doprinos u ostvarenju istog.

Misija:
Misija naše organizacije je da svojim radom, iskustvom, akademskim znanjem, domaćim i međunarodnim referencama kojima raspolažemo kao i ostalim kvalitetima koja kao pravna i fizička lica posedujemo, sarađujući u isto vreme sa građanim, medijima, privrednim i javnim sektorom, zajednički učestvujemo u promociji i primeni čistije i održive energije koja će doprineti ekonomskom osnaživanju i ekološkoj odgovornosti.

Ciljevi organizacije:
Cilj Udruženja je promocija koncepta održivog razvoja kroz energetsku, ekonomsku i ekološku održivost.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ASOR:
1. Sprovodi projekte i akcije sa ciljem promocije koncepta održivog razvoja;
2. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti održivog razvoja;
3. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave održivim razvojom i srodnim oblastima;
4. Objavljuje tekstove, brošure i druge publikacije o održivom razvoju;
5. Utiče na podizanje nivoa svesti o značaju održivog razvoja;
6. Organizuje skupove, seminare i konferencije u sferu svog delovanja;
7. Pruža konsultantske usluge u domenu održivog razvoja;