ASOR je udruženje građana koje su osnovali iskusni profesionalci i stručnjaci sa međunarodnim iskustvom, dokazani u oblastima energetike, energetske politike, ekologije i istraživanju, razvoju i primeni projekata obnovljivih izvora energije i mladi, obrazovani ljudi posvećeni promovisanju ekološke svesti i globalnih problema održivog razvoja.

Povezuje nas entuzijazam u prepoznavanju problema, u kreiranju projekata i realizacji aktivnosti koje vode ka konkretnim, primenljivim rešenjima čija se korist ogleda u svakodnevnom životu.
ASOR teži da da objedini organizacije, privredne činioce i naučno-istraživačke institucije naše zemlje kao i istaknute pojedince, ne isključujući ni organizacije i pojedince iz inostranstva, u realizaciji projekata koji doprinose održivom razvoju, boljem razumevanju potrebe za očuvanjem naših resursa, racionalnom korišćenju energije i posebno korišćenju svih vidova obnovljive energije na teritoriji Jugoistočne Evrope.
Ideja o osnivanju ASOR – a potekla je od zaposlenih u Energovindu, kompaniji koja se od 2004. godine bavi razvojem vetroparkova u Srbiji. Želja nas, osnivača ASOR-a je da kroz ovaj vid socijalnog preduzetništva ostvarimo značajan uticaj na zajednicu.
Kod osnivanja ASOR - a nekoliko važnih faktora se posebno imalo u vidu. Rastuća potreba za energijom, potreba za nacionalnom samodovoljnošću u obalsti energije ili barem oslobađanje od uvoza energije u najvećoj mogućoj meri, viziju da će sa rastom privredne proizvodnje rasti i potreba za energijom u Srbiji, potreba za ekonomskom i opštom društvenom održivošću kao i globalna potreba za smanjenjem emisije gasova staklene bašte.
ASOR se u svom radu oslanja na ciljeve propisanih Agendom održivog razvoj od strane Ujedinjenih Nacija kao organizacije koje daje nemerivi doprinos u postizanju opšte održivosti. Posebnu pažnju ASOR obraća na ciljeve 7 (dostupna i održiva energija) i 11 (održivi gradovi i zajednice).

 

Takođe, ASOR se vodi ciljevima zapisanih od strane Evropske Unije u Evropskom Zelenom dogovoru (European Green deal) sa krajnjim ciljem da Evropa do 2050. godine postane prvi CO2 neutralni kontinent što rezultira čistijim okruženjem, pristupačnijom energijom, pametnijim prevozom, novim poslovima i sveukupno boljim kvalitetom života.

ASOR predstavlja mesto susreta organizacija civilnog društva, nauke, politike i biznisa. Uz podršku partnera, ASOR je angažovan u sledećim aktivnostima:

OBRAZOVANJEM do čistije i zdravije životne sredine
Tim ASOR-a je pripremio edukativne pakete o održivom razvoju namenjene različitim ciljnim grupama - od učenika osnovnih i srednjih škola, privrednika i poljoprivrednika, organizacija civilnog društva do javne administracije i lokalnih samouprava.

ZAGOVARANJEM POLITIKA zastupamo interese građana
Uključivanje građana u procese od javnog značaja je od suštinskog značaja za održivu energetsku budućnost zemlje. ASOR je aktivan kroz širenje znanja, analizu i zagovaranje konkretnih rešenja u domenu održive energetske politike.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ kroz primenu znanja iz oblasti održivog razvoja
Prepoznajemo realne probleme i, na osnovu definisanih ciljeva projekta, primenjujemo naučnu praksu u svrhu pronalaženja konkretnih rešenja.

KONSALTING za zeleni rast
Tim stručnjaka ASOR-a pruža poslovno savetovanje u osmišljavanju, pripremi i realizaciji projekata iz oblasti korišćenja OIE i energetske efikasnosti za potrebe privrede i ostalih zainteresovanih strana.

Rad ASOR – a je javan i sve naše aktivnosti ćemo istaknuti putem naše veb stranice. Asocijacija za održivi razvoj je takođe otvorena za saradnju sa svim individuama, organizacijama, firmama, naučno-itraživačkim institucijama koji dele naše ciljeve i imaju dobru volju daju svoj doprinos u stvaranju održive zajednice. Pridružite nam se u ostvarenju ovih ciljeva koje smatramo posebno važnim i vrednim napora svakog pojedinca i organizacije.


Verujemo da našim zajedničkim delovanjem možemo stvoriti održivu, snažnu i odgovornu zajednicu.