Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije

Direktor ASOR – a, Borivoje Matić, prisustvovao je osnivačkom sastanku Parlamentarnog foruma za...

Žene u održivoj energetici

Centar za promociju održivog razvoja (CPOR) predstavio je rezultate prvog istraživanja u Srbiji o...

Uloga organizacija civilnog društva u procesu kreiranja energetske politike u Jugoistočnoj Evropi

Institut za upravljanje energijom u Sofiji, uz podršku Ministarstva energetike Republike Bugarske,...

Sastanak sa predstavnicima OEBS - a

Predstavnici ASOR – a, programski direktor Prof Dr Miroslav Kopečni i direktor Borivoje Matić, na...

Razvoj sektorskih politika

ASOR učestvuje u radu radnih grupa na razvoju sektorskih politika u okviru projekta „Konkurentnost...

Klimatski panel Srbije „Upravljanje otpadom, rešenja i dileme“

Projekat je nastavak prethodnih aktivnosti CEDEF-a na tu temu. 2016. CEDEF je pozvao ASOR da...