Predstavnici ASOR – a, programski direktor Prof Dr Miroslav Kopečni i direktor Borivoje Matić, na poziv predstavnika OEBS -a Džona Klejtona imali su sastanak sa pomenutim gospodinom koji obavlja funkciju šefa tima za demokratizaciju. Tema sastnka bila je energetika kroz prizmu demokratskih procesa a sastanku je prisustvovao i Bogdan Urošević, programski asistent.