Centar za promociju održivog razvoja (CPOR) predstavio je rezultate prvog istraživanja u Srbiji o ulozi, položaju, zastupljenosti i stavovima žena u održivoj energiji na konferenciji Žene u održivoj energiji - Liderstvo za promene. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Žene u održivoj energiji (i klimatskim promenama i zaštiti životne sredine) - WISE.

Moderator panela - Uloga žena u održivoj energiji - vođstvo za inovacije i promene, bila je Maja Turković (ASOR), članica projektnog tima i savetnica za održivu energiju, rekla je da jasan trend jačeg interesovanja mladih žena za tehnološke univerzitete i nauku a istraživanja treba iskoristiti tako da im se omogući da steknu dalje obrazovanje u oblasti održive energije i zaštite životne sredine kroz programe mentorstva i stipendiranja.