Predstavnici ASOR – a održali su online sastanak sa predstavnicima Univerziteta ekonomija i biznisa iz Beča (Wirtschaftsuniversität Wien). Osnov razgovora bio je inicijativa studenata Univerziteta iz Beča da se bolje upoznaju sa temom energetske tranizicije u Srbiji kao i samim radom i delovanjem ASOR – a.

Tokom sat vremena sastanka vodila se diskusija oko detalja samog položaja Srbije u energetskoj tranziciji usled istovremene saradnje sa NR Kinom i Evropskom Unijom. Predstavnici Univerziteta iz Beča, Clara Paula Marie and Martina Kmecova, aktivno su postvljale pitanja a direktor ASOR – a, Borivoje Matić, potrudio se da iznošenjem konstruktivnih i suštinskih činjenica da ispravne odgovore na zadatu temu.

Tim ASOR – a se zahvaljuje Univerzitetu za ekonomiju i biznis iz Beča što su ASOR odabrali za saradnju i iskreno se nada da će u budućnosti biti šanse za nove vidove saradnje.